Make your own free website on Tripod.com
Torte i kola~i

Amor torta

Ani~in rolat

Bebina torta

Beogradska torta sa bademom

Be~ka torta

Boemska torta

Brankova torta

Brza nepe~ena torta

Brza torta od pi{kota

Vasina torta

Vidina torta

Vi{we u testu

Vo}na torta

Grija` torta sa ~okoladom

Gr~ka torta

Dadini kola~i

Dobo{ torta

Dragicina torta

\ul pita

@uta torta od badema

Zvezda torta

Indijaner torta

Jesewa torta

Jubileum torta

Kesten torta

Kisela {trudla

Kola~i od vi{awa

Kola~i od vi{awa sa kremom od oraha

Kola~ od jabuka

Kola~i od malina

Kola~ od pirinxa

Kola~i sa breskvama

Kola~i sa tre{wama

Kola~i sa jagodama

Krem torta

Krem torta sa vi{wama

Krem torta sa mermeladom od kajsija

Kru{ke u testu

Letwa torta

Letwa torta od kajsija

Qubicina torta

Ma|arica

Marinska torta

Markiza torta

Medeni kola~i

Mikado torta

Milina torta

Milkina torta

Mimoza torta

Miwon torata sa orasima

Mi~igenov jezik

Mle~na torta

Moka torta

Moka torta sa pi{kotama

Napoleonova torta

Ninina torta

Wujor{ka torta

Olgini krem kola~i

Pariska torta

Pita od breskvi ili kajsija

Pi{inger torta

Posna torta

Posna torta sa vinom i grizom

Posna torta od pe~enog {e}era

Prava torta od le{nika

Puslice

Pu{kinova torta

Rokoko torta

Rolat od ~okolade sa pavlakom

Reform torta

Sneg torta sa ~okoladom

Stambul torta

Starinska posna torta od meda

Studenska torta

Torta od badema i ~okolade

Torta od belanaca

Torta od belanaca 2

Torta od vi{awa

Torta od griza

Torta od griza i jabuka

Torta od duwa

Torta od jabuka

Torta od kajsija

Torta od keksa i starih kola~a

Torta od krompira

Torta od oraha

Torta od oraha i kuvanog {e}era

Torta od pasuqa

Torta od pi{kota

Torta od putera sa kremom od kafe

Torta sa nadevom od oraha

Torta od oraha sa nadevom od likera

Torta od tre{awa

Torta od {qiva

Torta sa pavlakom i kafom

Torta sa sve`im jagodama

Torta tetka pate

Havana torta

^okolad torta sa piramidom od pavlake

[ah torta

[aum torta

[trudla sa jabukama i ~varcima

[ubertova torta

[panski vetar

Nazad