Make your own free website on Tripod.com
Testa, slatka i slana peciva

Prve kultivisane biqke posle izlaska iz raja svakako su bile `itarice. Mrvqeno (u stupi tu~eno) zrnevqe, tzv. prekrupa bila je i prvo "bra{no." Bezbroj je primera u Starom i Novom zavetu koji se ti~u testa i hleba; na kraju, hleb telo Hristovo samo potvr|uje zna~aj ove najrasprostrawenije i za ~oveka najva`nije namirnice.

badem puslice

vaqu{ke od krompira

gurabije

doma}e kore za pitu ili gibanicu

`ito za sv. Varvaru

zeqanik od projinog bra{na

kisela savija~a

kifle

koqivo

krofne

kola~i sa bademom

kuvana p{enica

medeni kola~i

mekano buter testo

nadeveni pirog

paprewaci

pekmezara

pita bundevara

pita od blitve

pita od mladog sira

pita od jabuka

pita od oraha

poga~a sa kiselom vodom

pita sa mladim lukom

poga~ice sa ov~ijim sirom

poga~a sa sardelama

pravi doma}i kvasac

prekrupa (mrve)

proja od sirka

proja sa sirom

puslice

savija~a sa bademom

savija~a sa koprivama

savija~a sa spana}em

savija~a od slatkog kupusa

savija~a sa bademima na mleku

savija~a sa kajmakom

slavski kola~

slano varivo od `ita

srpska slatka pita

starinske gurabije

suvi kola~i} od oraha

tanko testo (za razvla~ewe)

testo (pr`eno) za ~orbe

testo sa paradajzom (pasta {uta)

testo za rezance

topqenice

tro{a

fino kiselo testo

hleb od krompira

cicvara

{e}erno testo

{tanglice sa orasima

{trudla od heqdinog bra{na

 

nazad