Make your own free website on Tripod.com

sos od kiseqaka:

Kiseljak je prole}na, veoma ~esta biqka koja se nalazi po lugovima i na senovitim mestima. Rado se jede u raznim oblicima, od sve`eg do na~ina koji vam ovde preporu~ujemo.

Sastojci:

Dve ka{ike kiseqaka, ka{ika butera, ka{ika bra{na, kutla~a bistre ~orbe ili vrele vode, so, tri ka{ike pavlake.

Na~in pripreme:

Otrebite, operite i sitno iseckajte kiseqak, pa ga bacite na vreo buter i pustite da se dinsta; zatim popra{ite bra{nom, prome{ajte i ostavite jo{ nekoliko minuta. Potom nalijte ~orbu ili vrelu vodu, a kad se sos zgusne, osolite i dodajte pavlaku, sve dobro prome{ajte, pustite da se kuva jo{ 5 minuta i onda je gotovo.

nazad


sos od crvenih patlixana (paradajza) 1

Sastojci:

Tri ~etiri zrela paradajza, par~e butera, dve ka{ike bra{na, kutla~a bistre ~orbe ili vrele vode, pola ~a{e belog vina, so.

Na~in pripreme:

Rastopite buter i kad je vreo, na njega bacite opran i sitno iseckan paradajz, pa pustite da se dinsta na jakoj vatri dok se ne pretvori u ka{u. Kad je gotovo, pospite bra{nom, pustite jo{ malo da kr~ka, a onda dodajte ~orbu ili vodu i vino i ostavite da se sve zajedno kuva jo{ desetak minuta. Na kraju pa`qivo osolite i procedite.

nazad


sos od crvenih patlixana (paradajza) 2

Sastojci:

Osam sredwih, zrelih komada paradajza, ka{ika dve butera, glavica crnog luka, ka{ika bra{na, kutla~a dve bistre ~orbe ili vrele vode, kocka {e}era, pola ~a{e pavlake, so.

Na~in pripreme:

Operite i o~istite paradajz i svaki rasecite na vi{e delova, pa sve bacite na ka{iku vrelog butera i ostavite da se dinsta. U drugoj posudi razgrejte ka{iku butera (ili uqa) i malo propr`ite. Na ovo izlijte upr`eni paradajz, ali ga pre toga proterajte kroz sito. Ako je masa gusta, dodajte ~orbe ili vrele vode, zatim kocku {e}era i pavlake, ostavite nekoliko minuta i onda je gotovo.

nazad


sos od crnog luka:

Sastojci:

Glavica crnog luka, ka{ika uqa ili butera, kocka {e}era, varja~a bra{na, kutla~a dve bistre ~orbe, ili supe mo`e i vrela voda, ka{ika dobrog sir}eta, ~etiri karanfili}a, so.

Na~in pripreme:

Luk sitno isecite (na listi}e). Rastopite buter i ubacite {e}er da potamni, a zatim dodajte luk i njega pa`qivo pr`ite, me{aju}i, dok tako|e ne bude taman, ali ne sme da pregori. Zatim popra{ite bra{nom i pustite da se i ono upr`i, ali sada na slaboj vatri. Uspite hladne ~orbe, supe ili vode toliko dok sos ne bude dovoqno gust, pa dodajte izmrvqeni karanfili} i pustite na blagoj vatri da kr~ka jo{ pet minuta. Na kraju zakiselite. Pre izno{enja na trpezu skinite masno}u sa povr{ine.

nazad


sos od belog luka:

Sastojci:

Dve zemi~ke ili dve kri{ke belog hleba, ka{i~ica butera, ~etiri ~e{wa belog luka, kutla~a dve bistre ~orbe, supe ili vrele vode, so, {afran, pavlaka.

Na~in pripreme:

Skinite koru sa zemi~ki (ili hleba) i stavite ih u mlaku vodu da se natope. Razgrejte buter, pa ubacite sitno seckani beli luk i pustite da se malo propr`i. Iscedite zemi~ke i dodajte u luk, dobro izme{ajte, zatim nalijte ~orbu i osolite, pa pustite da se dobro prokuva dok masa ne postane jednoli~na. U me|uvremenu dodajte malo {afrana i kad se lepo zgusne, onda je gotovo. Na kraju ume{ajte i pavlaku.

nazad


hladan sos od belog luka:

Sastojci:

Beli luk, limunov sok, `umanca, uqe, so.

Na~in pripreme:

Deset do dvanaest ~ena belog luka (~vrstih i zdravih) o~istiti, isitniti i tu}i da se pretvore u jednoli~nu ka{u. Dodati tri do ~etiri `umanceta i dobro razmutiti sa lukom, a zatim kap po kap dodavati uqe, neprestano i jednoli~no me{aju}i. Povremeno dodavati limunov sok. Masa treba da bude srednje gustine (da se `umanca i ulje sasvim sjedine u majonez), osolite i po potrebi razredite sa ka{ikom dve vrele vode (vodu dodati odjednom i brzo prome{ati).

Slu`iti uz kuvanu ili pe~enu ribu ili bareno odnosno pe~eno povr}e.

nazad


hladni sos od hrena 1:

Sastojci:

Naribarni hren, majonez, kisela pavlaka, malo soli.

Na~in pripreme:

Ume{ati pola litra kisele pavlake sa dve ka{ike majoneza, a ukoliko se `eli kiselije, pa`qivo, kap po kap dodavati limunova soka. U masu ume{ati do dve tri ka{ike sve`e naribanog hrena (ako se `eli qu}e, tada i vi{e) i posoliti po ukusu. Ukoliko se sos napravi blag, mo`e se slu`iti uz sva barena povr}a, ako je qu}i, izvanredno prija uz kuvanu i pe~enu ribu.

nazad


hladan sos od hrena 2:

Sastojci:

Naribani hren, kisela pavlaka, malo soli, nekoliko ka{ika supe ili tople vode.

Na~in pripreme:

Na porculanski ili stakleni dubqi tanjir naribati hren u kupast oblik i staviti u jako zagrejanu pe}nicu. Ako se `eli qut sos, izvaditi hren ve} posle pet {est minuta, ukoliko `elimo bla`i, pustiti da se pe~e sve dok mu se po~nu rumeniti krajevi (pri otvaranju pe}nice paziti da vru}a i ljuta para ne zapari o~i). Hren izvaditi i u istom tawiru preliti sa nekoliko ka{ika vrele supe ili vode i malo posoliti ne me{aju}i. U posudu za sos usuti do tri decilitra kisele pavlake, u wu sru~iti hren i izme{ati. Slu`iti uz kuvanu i pe~enu ribu, pr`en krompir ili }ufte od ribe.

nazad


sos od hrena:

Sastojci:

Naribani hren, buter, bra{no, mleko, pavlaka, so.

Na~in pripreme:

Uzavreti pola litra mleka i ukuvati u wemu 50 grama bra{na, pome{anog (natrvenog) sa 60 grama butera da se napravi gu{}i sos, stalno me{aju}i. Pri kraju dodati dve tri ka{ike ribanog hrena, osoliti i maknuti sa vatre. U vru}u masu postepeno dodavati 1,5 decilitra kisele pavlake, dobro izme{ati i nositi toplo na trpezu. Slu`iti uz barenu ili pe~enu ribu i razne musake od povr}a. Sve`e ribani hren treba uvek dr`ati u porcelanskim ili staklenim posudama i me{ati drvenom ili porculanskom ka{ikom, jer skoro svaki metal pri dodiru sa njim prilikom kuvawa potamni, a hren dobije sivo-plavu boju.

nazad


sos od hrena i pavlake:

Sastojci:

Ka{ika butera, jedna dve ka{i~ice hrena, pola ~a{e pavlake, ka{ika bra{na, kutla~a dve bistre ~orbe, supe ili vrele vode, pola kocke {e}era, so.

Na~in pripreme:

Sme{ajte pavlaku, bra{no i hren i izlijte na vreo buter, pa pustite oko pet minuta na blagoj vatri da se propr`i. Zatim nalijte ~orbu i pustite petnaestak minuta da se kuva, a pri kraju dodajte {e}er i so prema ukusu. Ukoliko se sos previ{e zgusne, dodajte jo{ malo ~orbe ili vode, ako je redak, ostavite ga malo du`e na vatri.

nazad


sos od kiselih krastavaca:

Sastojci:

^etiri pet kiselih krastavaca, ka{ika uqa ili butera, pola ~a{e pavlake, ka{ika bra{na, kutla~a dve bistre ~orbe, supe ili vrele vode, {afran, so, pola kocke {e}era.

Na~in pripreme:

Olju{tite i na kockice iseckajte krastavce, pa ih sme{ajte sa pavlakom i bra{nom, a zatim sve izlijte na vrelo uqe (ili buter). Pustite malo da se propr`i, pa nalijte ~orbu, dodajte {e}er, {afran i po potrebi osolite, pa pustite da se prokuva petnaestak minuta.

nazad


sos od {ipaka:

Sastojci:

Dve ka{ike pekmeza od {ipka, tri ka{ike bra{na, ~a{a belog vina, pola ~a{e vode, par~e butera, malo {e}era, tri karanfili}a.

Na~in pripreme:

Stavite u posudu vino i vodu da provri. Rastopite buter, pa kad je vreo, dodajte bra{no da se malo propr`i, a zatim ulijte kipu}e vino i pustite da se jo{ kuva pola sata na ja~oj vatri. Na kraju dodajte pekmez, malo {e}era i seckani i razmrvljeni karanfili}, pustite jo{ nekoliko minuta da se kuva i to je sve. Ukoliko sos bude pregust, dodajte mu malo vrele vode, a ako je redak, pustite ga na vatri da stoji malo du`e i onda }e se zgusnuti.

nazad


sos od duwa:

Sastojci:

Tri velike duwe, pola ~a{e pavlake, ka{ika bra{na, kutla~a bistre ~orbe, {e}er prema ukusu.

Na~in pripreme:

Duwe skuvajte ucelo, zatim ih oqu{tite i propasirajte. Pavlaku sme{ajte sa bra{nom i dolijte kutla~u ~orbe, pa pustite da se kuva dvadesetak minuta. U ovo zatim dodajte duwe, {e}era toliko da bude blago slatko i pustite da pet minuta vri.

nazad


sos od vi{awa:

Sastojci:

6 ka{ika o~i{}enih zrelih vi{awa, 2 ka{ike uqa, ka{ika bra{na, 2 ka{ike {e}era, pola ka{i~ice soli, vode ili bistre supe, po potrebi.

Na~in pripreme:

Napravite zapr{ku da porumeni, i dodajte nece|ene, o~i{}ene vi{we, malo prodinstajte (stalno me{aju}i), dodajte vode ili supe toliko da sos bude dosta redak, a na kraju {e}er. Kuvawem sos postaje sve tamniji, pa ga zato treba dugo kuvati, na tihoj vatri, a gotov je tek kad dobije tamnocrvenu boju i sjajnu povr{inu. Tokom kuvawa, ako je potrebno, dolivajte vrelu vodu ili supu.

nazad


preliv od limuna:

Sastojci:

30 grama butera, ka{i~ica {e}era, ka{i~ica bra{na, ka{i~ica hlebnih mrvica, limunov sok (od pola limuna), limunova korica (od jedne kri{ke), ~a{a belog vina.

Na~in pripreme:

Na vreli buter stavite {e}er i pr`ite ga kratko da porumeni, pa dodajte bra{no i mrvice i daqe pr`ite; dodajte vino i sok od limuna, pa ubacite rendanu koricu. Ukoliko je pregusto, dolijte i malo vode; ako je retko, kuvajte malo du`e ili dodajte jo{ mrvica. Kad masa provri, kuva se jo{ 10 - 15 minuta na slaboj vatri, tek koliko da izbije kqu~. Procedi se i ovim se preliva pr`ena i barena riba; podjednako je dobro.

nazad


majonez od kuvanih `umanaca:

Sastojci:

[est jaja, pola ~a{e fina sir}eta ili limunovog soka, so, zejtin.

Na~in pripreme:

Jaja tvrdo skuvajte, oqu{tite i izvadite `umanca. `umanca fino razmutite sa sir}etom, osolite i dodajte polako zejtina koliko treba da se dobije fina pasta, a sve uz neprestano me{anje. Mo`ete da dodate i razne za~ine i onda je gotovo.

nazad


hren sa sir}etom:

Sastojci:

Naribani hren, sir}e (limunov sok, kvasina), so.

Na~in pripreme:

U porculansku ~iniju za sos ili posudu usuti sir}e (po`eqno je da se malo razbla`i), ili jestivu kiselinu koja je na raspolaganju i na wu ribati koren hrena dok se ne napravi retka ka{a. Preliv slu`iti za masniju kuvanu ili pre~enu ribu.

nazad


sos preliv od belog luka:

Sastojci:

Beli luk, sir}e (ili limunov sok), so.

Na~in pripreme:

U avanu tu}i o~i{}ene ~enove belog luka dok ne postanu jednoli~na ka{a. U masu ume{ati blago sir}e da postane retka, i osoliti prema ukusu. Mo`e se dodati sitno ise~en per{unov list. Ovim prelivom, ako je strogi post, za~iwati krompir pe~en u qusci, plavi patlid`an pe~en u qusci, kuvane vaqu{ke od krompir-testa, a izvrstan je dodatak posnim ~orbama. Ukoliko je post na uqu, prilikom razre|ivawa dodati fino maslinovo ili suncokretovo uqe i upotrebiti kao mrsan preliv.

nazad