Make your own free website on Tripod.com

Plovka na seoski na~in:

1 plovka od 1.5 - 2 kg

6 kineskih pe~uraka

240 g iseckanog crnog luka

60 g iseckanog celera

2 ka{i~ice iseckanog belog luka

1 ka{i~ica za~ina za pe~ewe mesa (heng nju fan)

1 ka{i~ica {e}era

2 ka}ike sosa od soje

1/2 glavice zelene salate

3 ka{ike gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

so

biber

Potopi pe~urke u vodu i ostavi ih da u woj stoje bar 20 minuta pre upotrebe. O~isti plovku spoqa i iznutra. Nama`i je, i spoqa i iznutra, me{avinom od 2 ka{ike sosa od soje, jedne ka{i~ice za~ina za pe~ewe mesa, jedne ka{i~ice {e}era, malo soli i bibera.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Dodaj beli luk, crni luk, celer i pe~urke. Pr`i jedan minut. Izru~i povr}e iz tigawa u ~iniju. Napuni plovku ovim povrcem i za{ij sve otvore tako da nadev ne iscuri. Stavi plovku u dobro zagrejanu pe~nicu i peci je 15 minuta ili dok sa spoqa{we strane ne postane zlatnomrke boje. Izvadi plovku iz pe}nice i sipaj toliko vode da 3/4 plovke bude u woj. Stavi posudu na ja~i plamen i pusti da voda provri. Poklopi plovku i pusti da tiho vri 3 sata. Zelenu salatu sitno iseckaj i stavi je na veliki tawir. Celu plovku stavi preko salate. Skini ka{ikom masno}u sa soka u kome se kuvala, zgusni ga rastvorenim gustinom, pa time prelij plovku.

Nazad


Supa s jajima:

1 l supe

1 ka{ika sosa od soje

1 ka{i}ica iseckanog mladog luka

2 razmu}ena jajeta

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

1 ka{i~ica uqa

malo bibera

Stavi supu da provri (supa mo`e da bude skuvana od kostiju biio koje vrste). Dodaj sos od soje, monosodijum glutamat, biber i uqe. Ugasi plamen. Dodaj mladi luk i jaja stalno me{aju}i.

Napomena: U ovu supu mo`e da se stavi i 120 g smrznutog gra{ka. Tada supa treba da vrl 3 minuta pre nego {to se stave i ostali sastojci.

Nazad


Supa od krstovnika (ili od blitve):

450 g krstovnika (ili blitve)

1 l supe

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

1 ka{i~ica uqa

1 ka{i~ica sosa od soje

so

biber

Supu mo`ete skuvati od bilo koje vrste kostiju. Kad supa provri, dodajte |umbir, sos od soje, uqe, monosodijum glutamat, so i biber. Iseckajte krstovnik i stavite ga u supu, poklopite i kuvajte 5 - 10 minuta. Slu`ite toplo.

Napomena: Umesto krstovnika (Nasturtium officinale) mo`ete upotrebiti blitvu.

Nazda


Kantonska supa s jajima:

1 l supe

5 kineskih pe~uraka

60 g iseckanog celera

60 g iseckanog crnog luka

120 g iseckanog sviwskog mesa

1/2 ka{i~ice monosodijum glutamata (Ac'cent)

1 razmu}eno jaje

1 ka{ika uqa

so

biber

Skuvaj supu od kostiju (mo`e i pile}ih). Tako skuvanu supu pusti da provri. U me|uvremenu, zagrej u tigawu 1 ka{iku uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo ga posoli. Stavi sviwsko meso da se pr`i 1 minut. Dodaj celer, crni luk i pe~urke (pe~urke se moraju dr`ati u vodi 20 minuta pre upotrebe, a onda ih treba sitno iseckati). Me{aj jo{ 1 minut, pa onda sadr`aj tigawa izru~i u supu. Pusti da tiho vri 2 minuta. Dodaj monosodijum glutamat i biber. Ugasi plamen i ume{aj jaje pre slu`ewa.

Nazad


Satinirana riba:

1 velika riba od 1.5 - 2.5 kg (bakalar, losos, {tuka, {aran, som, sku{a)

2 ka{i~ice iseckanog belog luka

2 ka{i~ice sve`eg iseckanog |umbira

1/2 ka{i~ice kore od mandarine

3 ka{ike sosa od soje

2 l vode

2 paradajza

1/2 ka{i~ice soli

1/4 ka{i~ice bibera

anog dok ne pocne da se puši, a onda ohladenog

O~istite ribu, odnosno uklonitejoj glavu, krqu{t i utrobu. U loncu skuvajte 2 l vode i dodajte 1/2 ka{i~ice soli, 1/4 ka{i~ice bibera i 1/2 ka{i~ice kore od mandarine. Kad voda provri, stavite ribu. Lonac poklopite (ribu treba potpuno pokriti vodom). Iskqu~ite plamen. Posle 20 minuta riba od 2 1/2 kg treba da bude skuvana. Dok se riba nalazi u loncu, pripremite sos od 3 ka{ike sosa od soje, belog luka, |umbira i 1 ka{ike uqa (zagrejanog, pa ohla|enog). Stavite ribu na tawir za slu`ewe i okolo je ukrasite ise~enim paradajzom. Ribu prvo prelijte s 2 ka{ike uqa (zagrejanog, pa ohladenog), a zatim pripremqenim sosom.

Napomena: Umesto ovim sosom, ribu mo`ete preliti slatko-kiselim sosom od paradajza, sosom od kamenica ili slatko-kisellm sosom od ananasa. Za ovo jelo mo`ete korisliti i druge vrste ribe, ako vam ne smetaju kosti koje se nalaze u wima. Za ribu mawu od 1 1/2 kg potrebno je samo 10 minuta da stoji u loncu s vrelom vodom.

Nazad


Satinirano pile sa za~inima:

2 para pile}eg belog mesa

1 ka{i~ica iseckanog sve`eg |umbira

1 ka{i~ica anisovog semena

1 ka{i~ica sosa od soje

2 {oqe vode

1 ka{ika gustina rastvorenog u {oqi vode

so

biber

Svaki par pile}eg belog mesa iseci du` sredi{ne kosti na 2 dela. Nama`i meso sosom od soje. Stavi 2 {oqe vode u lonac da provri zajedno sa |umbirom i anisovim semenom, spu{tenim u vodu u kesici od gaze (tako da mo`e lako da se izvadi). Dodaj malo soli i bibera. Neka se voda kuva na tihoj vatri bar 20 minuta da bi {to vi{e upila mirise ovih za~ina. Izvadi kesicu sa za~inima. Poja~aj vatru da voda sna`no provri i dodaj pile}e meso. Pokrij lonac poklopcem. Smawi plamen na minimum i ostavi da se jelo kuva 5 minuta. Izvadi pile}e meso. Ponovo poja~aj plamen da bi ne{to vode isparilo, ukoliko je ima suvi{e. Iseci pile na komadi}e velicine zalogaja. Rastvorom gustina zgusni vodu u kojoj se pile kuvalo i prelij je preko pileta. Pre slu`ewa se jelo mo`e posuti iseckanim mladim lukom.

Nazad


Satinirano pe~eno pile:

1 mlado pile od 1.5 - 2 kg

120 g crnog luka

1 ka{i~ica sitno iseckanog belog luka

1 ka{i~ica sitno iseckanog sve`eg |umbira

6 kineskih pe~uraka

120 g bambusovih izdanaka

5 vodenih kestena

1 ka{ika sosa od soje

2 ka{ike gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

1 {oqa vode

so

biber

O~isti i obri{i pile. Potopi pe~urke u vodu i ostavi da stoje 20 minuta. Oqu{ti i operi vodene kestene. Iseci na re`weve pe~urke, vodene kestene, crni luk i bambusove izdanke. Zagrej 2 ka{ike uqa u dubqoj posudi debelih zidova dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo posoli. Stavi pile i peci ga dok ne postane zlatnomrke boje, ali ne du`e od 15 minuta. Dodaj beli luk, |umbir, crni luk, pe~urke, bambusove izdanke i vodene kestene. Me{aj 1 minut. Sipaj sos od soje, so i biber, a zatim 1 {oqu vode. Odmah pokrij poklopcem i pusti da se pirjani na tihoj vatri 35 - 40 minuta. Izvadi pile i iseci ga na komadi}e veli~ine zalogaja. Rastvorom gustina zgusni sos u posudi. Pre slu`ewa prelij pile ovim sosom. (uz ovo jelo se slu`i vrela engleska sla~ica).

Napomena: Ako sos, kad izvadi{ pile, izgleda suvi{e mastan, ukloni malo masno}e pre nego {to zgusne{ sos rastvorom gustina.

Nazad


Supa od zelene salate i ribe:

1/4 kg ribqeg fileta

1 ka{ika sosa od soje

2 ka{i~ice iseckanog sve`eg |umbira

2 ka{ike uqa

1 l vode

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

1/2 glavice zelene salate

3 kapi susamovog uqa

so

biber

Iseci ribu na re`weve i dobro je prome{aj sa sosom od soje, monosodijum glutamatom, 1 ka{ikom uqa i malo bibera. Iseckaj zelenu salatu.

Zagrej jednu ka{iku uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo ga posoli. Dodaj |umbir i me{aj 20 sekundi. Nalij jedan litar vode i sa~ekaj da provri. Sipaj susamovo uqe. Ugasi plamen i dodaj zelenu salatu. Me{aj 10 sekundi. Stavi mairniranu ribu i me{aj jo{ 10 sekundi. Slu`i odmah.

Nazad


Supa od pile}e sitne`i:

1 l supe od pile}ih kostiju

240 g pile} xigerice

120 g pile}ih bubaca

1 ka{i~ica iseckanog sve`eg |umbira

60 g iseckanog celera

1 ka{ika sosa od soje

1/2 ka{i~ice soli

1/4 ka{i~ice bibera

250 g blitve

2 ka{ike uqa

Ieci na re`weve xigericu, bupce i blitvu. Zagrej 2 ka{ike uqa u dubokoj posudi dok uqe ne po~ne da se pu{i. Stavi |umbir i celer i me{aj 30 sekundi. Dodaj pile}u sitne` i me{aj jo{ 30 sekundi. Dodaj blitvu i opet me{aj 30 sekundi. Sipaj sos od soje, so, biber i supu od pile}ih kostiju. Pusti da vri na tihoj vatri 15 minuta.

Nazad


Pile}a ~orba:

1 l supe od pile}ih kostiju

120 g celera

60 g crnog luka

120 g pile}eg belog mesa ise~enog na sitne re`weve

5 vodenih kestena

5 kineskih pe~uraka

1 jaje

Potopi pe~urke u vodu i pusti ih da stoje 20 minuta. Oqu{ti i operi vodene kestene. Iseci pe~urke na tanke re`weve, iseckaj crni luk, celer i vodene kestene. Stavi pe~urke u litar pile}e supe od kostiju i pusti da vri na tihoj vatri 10 minuta. Dodaj vodene kestene, celer i crni luk. Neka supa vri jo{ 2 - 3 minuta. Iskqu~i plamen i stavi pilece meso. Dodaj jaje, dobro prome{aj, pa slu`i.

Nazad


Supa od diwa:

1 diwa od 300 g

300 g mr{avog sviwskog mesa

1/2 ka{i~ice iseckanog sve`eg |umbira

1/2 l supe od sviwskih kostiju

1 ka{i~ica sosa od soje

2 ka{ike uqa

so

biber

Ukloni koru zimske diwe* i iseci diwu na re`weve debqine 1 cm. Dodaj joj sos od soje, so i biber. Zagrej 2 ka{ike uqa u dubokoj posudi dok uqe ne po~ne da se pu{i. Stavi sviwsko meso i me{aj 1 minut. Dodaj |umbir i me{aj jo{ 30 sekundi. Sipaj supu od kuvanih kostiju i sa~ekaj da provri. Onda dodaj zimsku diwu i pusti da vri 15 - 20 minuta.

*(Cucumis meio inodorus) vrsta diwe koja dugo mo`e da stoji. Meso joj je zelenkasto ili beli~asto i obi~no je bez mirisa.

Nazad


Supa od sve`eg lotosa:

500 g sve`eg lotosovog korewa

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

1/2 ka{i~ice kore od mandarine

250 g gove|eg mesa (kao za gula{)

5 crvenih urmi

2 ka{ike uqa

2 l vode

1/2 ka{i~ice soli

1/4 ka{i~ice bibera

Iseci meso na sitne kockice. Potopi u vodu koru od mandarine i crvene urme i pusti da stoje u vodi 20 minuta. Dobro operi lotosovo korewe. Izvadi ko{tice iz urmi. Iseci lotosovo korewe na komadi}e debqine 1/2 cm. Zgwe~i |umbir no`em (ne seci ga, ve} ga pritisni no`em kao ce{aw belog luka). Zagrej u dubokoj posudi 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Stavi |umbir i me{aj 30 sekundi. Sipaj 2 litre vode, a zatim dodaj lotosovo korewe, crvene urme, kore od mandarine, so i biber. Pusti da supa vri bar 2 sata pre slu`ewa.

Nazad


Supa od sve`eg sira od soje:

3 sve`a sira od soje

5 kineskih pe~uraka

1 ka{ika kisele repe

1 ka{ika ilija

120 g mr{ave sviwetine ise~ene na tanke re`weve

1 ka{i~ica iseckanog sve`eg |umbira

1 ka{i~ica kore od mandarine (go pej)

1.5 l supe od sviwskih kostiju

1 ka{ika sosa od soje

1 ka{i~ica iseckanog mladog luka

so

biber

Potopi u vodu pe~urke i koru od mandarine i ostavi ih da stoje 20 minuta. Operi kiselu repu i iseckaj je (ukoliko nije strugana). Iseckaj pe~urke i koru od mandarine. Svaki kola~ sira od soje iseci na 6 delova. U sviwsko meso dodaj sos od soje, so i biber.

Zagrej u dubokoj posudi 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Dodaj iseckan |umbir i sviwetinu i me{aj 30 sekundi. Sipaj 1.5l supe od kostiju. Kad provri, dodaj koru od mandarine, kiselu repu, pe~urke i sir od soje, pa kuvaj na tihoj vatri 20 - 30 minuta. Pre slu`ewa pospi mladim lukom. Ako ne stavqate kineske pecurke, ova supa se slu`i posle samo 10 minuta kuvanja. Zapamtite: {to du`e kuvate kineske pecurke, to supa postaje bla`a i sla|a.

Nazad


Supa od sira od soje s pe~urkama:

500 g suvog sira od soje

5 kineskih pe~uraka

6 belih oraha (nije obavezno)

4 crvene urme

2 ka{ike uqa

60 g iseckanog sviwskog mesa

1 ka{ika sosa od soje

1 ka{i~ica iseckanog sve`eg |umbira

1.5 l supe od pile}ih ili sviwskih kostiju

so

biber

Potopi u vodu sir od soje, pe~urke i crvene urme i ostavi da stoje 20 minuta. Iseckaj pe~urke i crvene urme (izvadi ko{tice iz urmi). Razbij bele orahe i o~isti ih od tvrde quske. Jezgro oraha koristi celo ili malo zgwe~eno. Pome{aj iseckano sviwsko meso sa sosom od soje i malo posoli i pobiberi.

Zagrej 2 ka{ike uqa u duboqoj posudi sve dok uqe ne po~ne da se pu{i. Dodaj |umbir i sviwetinu i me{aj 30 sekundi. Sipaj supu od kostiju i pusti da provri. Dodaj pe~urke, crvene urme. bele orahe i sir od soje. Pusti da supa vri 30 minuta, pa je poslu`i dok je vrela.

Beli orasi se mogu kupiti samo u specijalizovanim radwama s kineskim namirnicama. Oni daju jelu neobi~an ukus, ali ~ovek treba da se navikne na wega da bi ga zavoleo. Skuvani beli orasi imaju ukus kuvanih mladih krompiri}a, pomalo gorkih.

Nazad


Supa od pti~ijih gnezda:

350 g suvih pti~jih gnezda

2 l supe od pile}ih kostiju

120 g pile}eg belog mesa

2 ulupana belanca od jajeta

1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

1 ka{i~ica soli

60 g {unke (neobavezno)

Potopi suva pti~ja gnezda u vodu najmawe 6 sati pre upotrebe. Ocedi svu vodu iz omek{alih gnezda. Isperi nekoliko puta i ukloni perje, ako ga ima. Supa od pile}ih kostiju se pravi od pile}ih {ija i ostalih kostiju. Potrebno je da supa klju~a 3 sata. Mo`e se upotrebiti i koncentrat pile}e supe. Iseckaj pile}e belo meso {to sitnije mo`e pome{aj ga sa ulupanim belancima. Stavi pti~ja gnezda u vriju}u supu i kuvaj najmawe 30 minuta. Me{aj i dodaj pile}e belo meso pome{ano s ulupanim belancima. Pusti da supa tiho vri 1 - 2 minuta, a onda sipaj rastvor gustina. Pre slu`ewa ukrasi supu sitno iseckanom {unkom.

Napomena: Najboqe rezultate }ete posti}i za ovu supu ako je kuvate 3 puna sata pre slu`ewa.

Nazad


Pirinxana ka{a s govedinom:

240 g pirinxa

2 l vode

2 ka{ike sosa od soje

1 ka{ika uqa

5 kapi susamovog uqa

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

250 g govedine

1 ka{ika kisele repe

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

1/2 ka{i~ice kore od mandarine

1 ka{ika mladog luka

so

biber

Pirinxana ka{a se dobija od kuvanog pirinxa u koji se stavqaju razli~iti za~ini koji ovom jelu daju sasvim razli~ite ukuse. Ona mo`e da se slu`i kao zakuska ili kao celovit, lak obed. Ja nalazim da je odli~an kao laka nedeqna ve~era.

Kore od mandarine potopi u vodu 20 minuta pre upotrebe. Operi pirinax. Dodaj u pirinac 2 l vode i 1/2 ka{i~ice soli. Kad provri, dodaj 1 ka{iku uqa*. Dok ~eka{ da voda provri, iseckaj sitno koru od mandarine i |umbir. Stavi ih u pirinax koji je provrio i kuvaj na tihoj vatri 1.5 sat, povremeno me{aju}i da ne zagori. Govedinu iseckaj na male re`weve, tanke poput hartije. Operi i iseckaj kiselu repu, pome{aj je s govedinom i u to dodaj sos od soje, susamovo uqe, monosodijum glutamat, iseckan mladi luk, so i biber. Ovu me{avinu dodaj u pirinax tek nekoliko sekundi pre slu`ewa.

Napomena: Umesto govedine. mo`ete koristiti i. iseckani file od bakalara ili neke druge ribe, racice, svinjsko meso. Prilikom upotrebe ostalih vrsta mesa, pirinax, posle dodavanja me{avine s mesom, treba kuvati 5 minuta, a ne nekoliko sekundi kao pri pripremawu gore navedenog jela.

* Zagrej uqe dok ne po~ne da se pu{i a onda ga pre upotrebe ohladi.

Nazad


Supa od ajkulinih peraja:

350 g ajkulinih peraja

2 l supe od pile}ih kostiju

120 g pile}eg belog mesa

2 ulupana belanca od jajeta

1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

1 ka{i~ica soli

60 g {unke (ne obavezno)

Potopi ajkulina peraja vodu najmawe 6 sati pre upotrebe. Ocedi svu vodu i operi ih. Supa od pile}ih kostiju se pravi od pile}ih {ija i ostalih kostiju. Potrebno je da supa klju~a 3 sata. Mo`e se upotrebiti i koncentrat pile}e supe. Iseckaj pile}e belo meso {to sitnije mo`e pome{aj ga sa ulupanim belancima. Stavi ajkulina peraja u vriju}u supu i kuvaj najmawe 30 minuta. Me{aj i dodaj pile}e belo meso pome{ano s ulupanim belancima. Pusti da supa tiho vri 1 - 2 minuta, a onda sipaj rastvor gustina. Pre slu`ewa ukrasi supu sitno iseckanom {unkom.

Napomena: Najboqe rezultate }ete posti}i za ovu supu, ako je kuvate 3 puna sata pre slu`ewa.

Nazad


Pirinxana ka{a od plov~ijih krila:

240 g pirinxa

2 l vode

2 ka{ike sosa od soje

2 ka{ike uqa

5 kapi susamovog uqa

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

250 g suvih plov~jih krila ili nogu

1 ka{ika kisele repe

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

1/2 ka{i~ice kore od mandarine (go pej)

1 ka{ika iseckanog mladog luka

so

biber

Potopi koru od mandarine u vodu i ostavi da stoji 20 minuta. Operi kiselu repu i plov~ija krila ili noge. Iseckaj sitno |umbir i repu. Iseci plov~ija krila na zglobovima. Peri pirinax dok ne postane ~ist. Dodaj u pirinax 2 l vode, stavi ga na vatru da provri, pa dodaj 1/2 ka{i~ice soli, plov~ija krila ili noge, koru od mandarine, repu, |umbir, monosodijum glutamat, uqe, susamovo uqe, so i biber. Pusti da vri na tihoj vatri 1.5 sat. Dodaj sos od soje i iseckan mladi luk neposredno pre slu`ewa.

Ukus suvih plov~ijih nogu je te{ko opisati. To je jelo koje se mora probati prilikom upoznavawa kineske kuhiwe. Ako i malo u`ivate u kineskom na~inu kuvawa, ono mora da vam se dopadne. [to pirincanu ka{u du`e kuvate, to ona postaje sve ukusnija, mada }ete mo`da morati da dodate jo{ malo vriju}e vode da bi je razredili pre slu`ewa.

Napomena: Umesto plov~ijih nogu mo`ete staviti 250 g o~i{}enih belih oraha i 240 g gove|eg {kembeta.

Nazad


Kuvawe pirinxa:

Kad merite pirinax za pripremawe kineskog obroka, upotrebite najmawe 1/2 {oqe (120 g) pirinxa po osobi. Kinezi za jedan obrok uzimaju obi~no 240 g pirinxa po osobi. Za kineska jela koristite uvek neglazirani pirinax.

Pirinax se pere na taj na~in {to se trqa izme|u dlanova u posudi s vodom. Mle~no bela voda se izbaci i sipa sve`a. Ovaj se proces ponavqa najmawe 5 puta ili dok voda ne postane gotovo ~ista. Posle toga se nalije voda tako da pokrije pirinax za oko 2 cm. Pirinax se zatim stavi na vatru da provri. Sna`no treba da vri 4 - 5 minuta. Ako se pojavi pena, malo se podigne poklopac. Zatim se plamen smawi na minimum, pa se pirinax kuva jo{ 20 minuta, dobro poklopqen. Za to vreme poklopac ne sme da se podi`e. Na dnu posude stvara se kora {to predstavqa uobi~ajeni na~in kineskog kuvawa pirinxa. Ova kora se takode jede: po{to se izru~i gotovo sav pirinax iz posude, dodajte jo{ 1/2 {olje vode i razlijte je po celom dnu. Pustite da tako stoji 15-20 minuta.

Mo`ete se poslu`iti i nekineskim nacinom kuvanja pirinca. U pirinax se doda 1 ka{i~ica uqa ili putera. Vreme kuvawa na jakom plamenu se smanji na 2 - 3 minuta pre nego {to pirinax pocne da se kuva na tihoj vatri. U tom slu~aju se na dnu posude ne obrazuje kora.

Ako pirinax kuvate za pr`eni pirinax, stavite malo manje vode. Tako }e pirinax biti ~vr{}i. Poneko smatra da za kuvawe pr`enog pirinxa treba koristiti pirinax skuvan dan ranije, ali to nije neophodno.

Nazad


Pr`eni pirinax s piletinom:

120 g pile}eg mesa

5 {oqa kuvanog pirinxa

120 g sitno iseckanog crnog luka

60 g sitno iseckanog celera

1 ka{ika iseckanog mladog luka

4 ka{i~ice sosa od soje

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

2 ka{ike uqa

2 jajaeta

so

biber

Iseci pile}e meso na tanke re`weve i dobro ga prome{aj sa 1 ka{i~icom sosa od soje, malo soli i bibera. Zagrej u ve|em tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi pile}e meso i me{aj 1 minut. Dodaj celer i crni luk i me{aj jo{ 1 minut. Smawi plamen na minimum i dodaj pirinax. Me{aj dok se pirinax ne zagreje. Stavi mladi luk, monosodijum glutamat, sos od soje i 2 jajeta. Dobro prome{aj i slu`i.

Napomena: Umesto pile}eg mesa, mo`e{ da stavi{ sviwsko meso, sviwsko pe~eno meso, ra~i}e ili povr}e kao {to je kupus ili paprika.

Nazad


Pr`eni pirinax s govedinom:

120 g gove|eg mesa (od pe~enice)

5 {oqa kuvanog pirinxa

120 g sitno iseckanog crnog luka

60 g iseckanog celera

1 ka{i~ica sitno iseckanog sve`eg |umbira

4 ka{ike sosa od soje

1 ka{ika iseckanog mladog luka

2 ka{i~ice gustina

1 {oqa vode

3 ka{ike uqa

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

2 jajeta

so

biber

Iseci govedinu na {to tawe re`weve i pome{aj sa 1 ka{i~icom sosa od soje, |umbirom, gustinom, monosodijum glutamatom i malo bibera. Zagrej u ve}em tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi govedinu i me{aj 5 sekundi. Sipaj 1 {oqu vode (~uvaj se naglog dizawa pare). Izru~i sadr`aj tigawa u ~iniju. Govedina treba da bude oblo`ena ne previ{e gustim sosom. Ako je sva voda isparila, dodaj jo{ malo vode pre nego {to sadr`aj tigawa izru~i{ u ~iniju. Isperi tigaw vodom i vrati ga na plamen da se osu{i. Sipaj 1 ka{iku uqa i zagrej ga dok ne po~ne da se pu{i. Stavi celer i crni luk i me{aj 30 sekundi. Smawi plamen na minimum i dodaj pirinax. Me{aj sve dok se pirinax ne zagreje. Dodaj mladi luk, ostatak sosa od soje i jaja. Dobro prome{aj. Pirinax iz tigawa izru~i na ~iniju za slu`ewe, pa ga prelij prethodno skuvanom govedinom i sosom.

Napomena: Umesto kuvane govedine i sosa, pirinax moze{ da prelije{ slatko-kiselim sosom od paradajza (vidi recept za slatko-kiseli sos od paradajza). Prilikom pripremawa Pr`enog pirinxa s pe~urkama, izostavi govedinu i dodaj 240 g kineskih pe~uraka koje su pre upotrebe 10 minuta bile potopqene u vodu. Pe~urke treba dodati posle crnog luka i celera, me{ati 1 minut umesto 1/2 minuta, jer je pe~urkama potrebno da se kuvaju ne{to du`e.

Nazad


Pirinax s govedinom i karijem:

120 g govedine

5 {oqa vrelog kuvanog pirinxa

120 g iseckanog crnog luka

60 g iseckanog celera

1 ka{i~ica iseckanog sve`eg |umbira

1 ka{ika sosa od soje

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

2 ka{ike uqa

1 ka{ika karija u prahu

1/2 ka{i~ice ~ilija (neobavezno)

2 {oqe vode

2 ka{ike gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

Iseckaj govedinu na {to tawe re`weve. Zagrej u ve}em tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Stavi |umbir i govedinu i me{aj 5 sekundi. Izvadi govedinu i |umbir iz tigawa. Dodaj crni luk i celer i me{aj 1/2 minuta. Smawi plamen na minimum i sipaj sos od soje, monosodijum glutamat, kari, ~ili, so i biber, a zatim dodaj 2 {oqe vode. Me{aj dok ne provri, a onda sipaj rastvor gustina. Vrati govedinu i dobro prome{aj. Ovom me{avinom prelij vru} kuvani pirinax.

Nazad


Pile}a supa s rezancima:

450 g sve`ih rezanaca

120 g pile}eg mesa

1.5 l supe od pile}ih kostiju

1 ka{i~ica sosa od soje

2 ka{ike uqa

2 ka{ike iseckanog mladog luka

2 l vode

so

biber

Kuvanje ove supe se sastoji iz dva procesa:

1. Skuvaj rezance u loncu kqu~ale vode da bi se uklonio suvi{an skrob.

2. Kad je supa pripremqena, kuvani rezanci se prebace u lonac sa supom. Ona treba da bude bistra i slaba tj. tipi~na kineska supa.

Dakle, stavi na vatru 2l vode da provri, a zatim dodaj rezance. Pusti rezance da se kuvaju 3 minuta, pa vodu prospi. Dok se rezanci kuvaju, iseci pile}e meso na komadi}e veli~ine {ibice. Dobro ih prome{aj sa sosom od soje, uqem, malo soli i bibera. Zagrej u dubqoj posudi 1 ka{iku uqa. Malo posoli. Stavi piletinu i me{aj 30 sekundi. Sipaj supu od pile}ih kostiju i pusti da provri. Dodaj kuvane rezance i me{aj 30 sekundi. Pre slu`ewa pospi supu iseckanim mladim lukom.

Umesto sve`ih rezanaca, mogu se koristiti suvi rezanci, ali se oni moraju kuvati bar 1 1/2 minuta ili dok ne omeknu.

Napomena: Od ove supe se dobija Vor mejn ako se u wu dodaju slede}i sastojci:

240 g blitve

120 g pile}e xigerice i bubaca

120 g ligwi (2 sata pre kuvawa potopqenih u vodu da omek{aju)

120 g bambusovih izdanaka

5 opranih, oqu{tenih i iseckanih vodenih kestena

5 kineskih pe~uraka (potopqenih u vodu bar 20 minuta pre upotrebe).

Nazad


Kantonski pile}i ~ou mejn:

220 g sve`ih rezanaca od jaja

240 g pile}eg mesa

120 g crnog luka

120 g celera

500 g klica od pasuqa

2 kineske pe~urke

1/2 {oqe vode

3 ka{i~ice sosa od soje

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

1/2 ka{i~ice iseckanog sve`eg |umbira

1/2 ka{i~ice iseckanog belog luka

120 g uqa

1 ka{i~ica gustina rastvorenog u {oqici vode

so

biber

na vrh no`a {e}era

Potopi pe~urke u vodu i pusti ih da stoje bar 20 minuta pre upotrebe. Iseci pe~urke, crni luk i celer na re`weve veli~ine {ibice. Iseci pile}e meso na re`weve tanke kao hartija. Pome{aj piletinu s 1 ka{i~icom sosa od soje, malo soli i bibera. Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo posoli. Stavi mali deo rezanaca i pr`i ih 10 sekundi. Okreni rezance na drugu stranu i pr`i ih jo{ 10 sekundi. Izvadi rezance iz tigawa. Dodaj jo{ malo uqa i ponovi ovaj proces dok ne ispr`i{ sve rezance tako da dobiju zlatastu boju.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Stavi beli luk i |umbir, a zatim piletinu i me{aj 30 sekundi. Dodaj celer, crni luk, pe~urke i klice od pasuqa. Prome{aj posle svakog dodavawa povr}a. Posle 1 minuta dodaj 2 ka{i~ice sosa od soje, monosodijum glutamat, {e}er i 1/2 {oqe vode. Odmah stavi poklopac i pusti da se jelo kuva jo{ 1 minut. Ukoliko ima soka, zgusni ga rastvorenim gustinom. Dodaj rezance u tigaw. Ugasi plamen. Dobro prome{aj, ponovo pokrij tigaw poklopcem i pusti da rezanci omeknu. Slu`i.

Nazad