Make your own free website on Tripod.com

El presidente:

~a{ica belog ruma

1/2 ~a{ice francuskog vermuta

ka{ikica grenadina

trunka kurakao

Prome{ati sa kockama leda i procediti u hladnu ~a{u.

Nazad


Kuba libre:

~a{ica svetlog ruma

koka kola

sok od 1/2 lime (zeleni limun)

Prome{ati sa kockama leda i sipati u hladnu ~a{u.

Nazad