Make your own free website on Tripod.com
 

]evap~i}i:

Izme{ati mlevenu govedinu 60% i mlevenu cviwetinu 40% pa posoliti, dodati bibera a u pola ~a{e mlake vode izme{ati izgwe~en beli luk, ekstrakt od govedine a ko vole mo`e i razne za~ine. U meso staviti 1/2 ka{ikice sode bikarbone ( na 1-2 kile mesa) doliti rastvorene za~ine iz ~a{e sve dobro izme{ati i ostaviti u fri`ideru do sutradan. Sutradan namazati uqem ruke i praviti }evape. Kad se peku na ro{tiqu prvo ih malo zape}i na lak{oj vatri (gasni po{tiq) sa svih strana . Dok se peku stalno ih prevrtati ba ne zagoru i prskati sa vodom po vatri ili `ari. Gotovi su kad nabubre i skaku}u kao loptice kad se prevr}u. Slu`e se sa sitno iseckanim lukom.

Nazad


Pqeskavica:

Izme{ati mlevenu govedinu 60% i mlevenu svinjetinu 40% posoliti, dodati bibera, qute paprike po voqi za 1/3 koli~ine mesa {to sitnije iseckan luk, 1/2 ka{ukice sode bikarbone (na 1-2 kile mesa) a u pola ~a{e mlake vode ume{ati izgwe~en beli luk i ekstrat od govedine i izru~iti u meso dodati za~ine ako volete sve dobro izmesati i ostaviti u fri`ideru do sutra dan. Sutradan treba namazati ruke sa uqem i praviti pqeskavice otprilike 1 santimetar debele premazati ih uqem i pe}i na ro{tiqu. Prvo ih treba malo zape}i na obe strane a tokom pe~ewa vodom prskati po `ari ili plamenu.

Nazad


Ra`wi}i:

Za ra`wi}e treba ise}i sviwsko meso ( mo`e i govedina ili jagwetina ) na kockice otprilike 3-4 cm X 3-4 cm ali ne suvi{e debele ovo meso staviti u sud i za~initi. Meso prvo posoliti, dodati bibera,belog luka ( sitno ise~en luk izgwe~iti i pome{ati sa vodom- mo`e i prah od belog luka), u vodi razmu}en ekstrat od gove}e supe, malo sir}eta a ako mo`e sok u kome su stajale masline. Sve dobro izme{ati i poktiti pa ostaviti da stoji do sutradan. Sutradan nababati ra`wi}e (po du`ini) na stapi}e ( da ne goru {tapi}e treba staviti u vodu pre upotrebe) . Pe}i ih na ro{tiqu stalno prevr}u}i. Slu`iti sa sitno iseckanim lukom.

Nazad


Mawa riba na ro{tiqu:

O~i{}enu ribu(20- 30 cm) natopiti u dosta soka od limuna sa svih strana i iznutra, posoliti i za~initi pa ostaviti da stoji jedno vreme. Pred pe~ewe ribu dobro namazati sa uqem. Ro{tiq premazati sa slaninom ili uqem i staviti ribu na ro{tiq pre nego sto se ugreje ( da se ne zalepi ) Ribu prevrtati sa vremena na vreme i mazati sa uqem. Kad se riba pe~e naj boqe je smawiti vatru na strani na kojoj je riba i pove}ati na drugoj strani (ro{tiq na gas ) pa na kraju pove}ati vatru gde je riba da se malo zape~e.

Nazad


Bifteci:

Kao prvo biftek treba dobro pripremiti prvo ga preliti sir}etom sa obe strane,posoliti, obiberiti, posuti izgwe~enim belim lukom ( mo`e u prahu ), dodati za~ine po ukusu pa ostaviti da tako preno}i. Sutradan meso premazati uqem pa pe}i prvo na lak{oj vatri da se uhvati kora a zatim poja~ati vatru. Meso pe}i po ukusu ja ga pe~em dok ne po~ne da se odvaja od koske.

Nazad


@ivina:

@ivinsko meso treba dobro ispe}i za ovo postoje dva na~ina ukoliko mo`ete pecite ga dugo vremena na slaboj vatri(ni`a temperatura) ili ga prvo malo isprcite u microwave - u ( otprilike minut po bataku ) sok sa~uvajte za supu a meso za~inite i ostavite da preno}i. Kad se pe~e `ivinu treba prevrtati dok se ne ispe~e.

Nazad


Belina sa salcom:

@ivinsku belinu prvo pe}i u microwave- u pa je malo posoliti i sa obe strane dobro premazati salcom ( ukiseqeno povr}e kao tur{ija) i ostaviti do sutradan u fri`ideru. Pe}i je na ro{tiqu ~esto prevr}u}i.

Nazad


Sviwske krmenadle:

Sviwske krmenadle sa obe strane premazati sir}etom, posoliti, obiberiti, posuti izgwe~enim belim lukom razmu}enom u vodi i ostaviti da preno}e sutradan ih pe}i na ro{tiqu dok se ne ispeku (ja ih pe~em dok ne po~nu da se odvajaju od kosti).

Nazad


Jagwe}e (kozije) krmenadle:

Oprane krmenadle premazati sir}etom sa obe strane, posoliti, obiberiti, posuti izgwe~enim belim lukom razmu}enim u vodi i ostaviti d apreno}e. Sutradan ih pe}i na ro{tiqu (ja ih pe~em dokne po~nu d ase odvajaju od kosti).

Nazad


Povr}e na ro{tiqu:

Povr}e koje se pe~e na ro{tiqu (tikvice, plavi patlixan, {angarepa, gqive itd.) treba o~istiti i oprati pa ih premazati uqem, posoliti, obiberiti, posuti sitnim belim lukom (mo`e i pra{ak) pa pe}i na ro{tiqu stalno prevr}u}i. Ko vole mo`e ga posuti sa izrendanim parmazan sirom.

Nazad


Hleb na ro{tiqu:

Kad se hleb umesi i iskisne staviti ga u sud za pe~ewe (zemqani po mogu}nosti) staviti na ro{tiq i poja~ati vatru na strani na kojoj nije hleb (ro{tiq na gas) zatvoriti poklopac i ostaviti dok se hleb ne ispe~e.

Nazad


Ribqi ra`wi}i:

Par~ad ribe (tvrda riba ajkula, sabqarka tuna itd.) premazati sokom od limuna, posoliti, za~initi i ostaviti da stoji jedno vreme pa je premazati uqem i nizati na {tapi}e par~e ribe, re`aw limuna, gqiva pa opet riba itd. Sve pe}i na ro{tiqu dok se riba ne iste~e.

Nazad


Ra`wi}i od povr}a:

Razno povr}e koje se lako pe~e sitan zreo paradajz, gqive, re`aw limuna nizati n a{tapi} sa re`wevima tvrdog sira. Prvo gqivq pa limun pa paradajz pa sir i tako redom pe}i kra}e vreme prema siru.

Nazad


Suve kobasice:

Pre stavqawa na ro{tiq kobasice treba prvo malo prokuvati u vodi i ostaviti ih da malo stoje u vodi da bi postale so~nije. Pred samo stavqawe na ro{tiq treba ih izbosti ili zase}i no`em da mast mo`e da se cedi. Kobasice samo malo zapr`iti sa svih strana na lak{oj vatri da nebi postale suvi{e suve.

Nazad


Sirove kobasice:

Sirove kobasice pre pe~ewa treba potopiti jedno vreme u mleko da ko`a ne puca puno. Pred samo pe~ewe izbosti kobasice viqu{kom da mast lak{e curi i da ko`a mawe puca. Pe}i ih na umerenoj vatri stalno prevr}u}i da se skroz ispeku.

Nazad


Vir{le:

Pre nego {to se stave na ro{tiq vir{le je naj boqe prvo malo prokuvati i ostaviti u vodi jedno vrema. Pred samo pe~ewe malo ih izbu{iti viqu{kom i ne pe}i suvi{e na dugo da se ne raspadnu ili presu{e. Pe}i ih na lak{oj vatri prevr}u}i da se zapeku sa svih strana.

Nazad


Puwene gqive:

O~istiti krupnije gqive i odvojiti samo kapicu. Uzeti aluminijumski foil uviti u vaqake i napraviti krugove malo mawe od gqiva foil staviti na ro{tiq. Prethodno premazati gqive sa uqem (maslinovim) i napuniti kapice od gqiva salcom (povr}e iz tur{ije) pa odozgore staviti par~e sira (ka~kavaq, macarela, ~edar itd.) Gqive staviti na krugove od folije (da se ne prevrnu) i pe}i na ro{tiqu dok se sir ne otopi.

Nazad


Kukuruz:

O~istiti klipove kukuruza uviti u najlon i staviti u mikro pe} (za 4-6 klipova 8-10 minuta). Skinuti najlon i staviti kukuruz na ro{tiq na ja~u vatru i zape}i sa svih strana.Kad su gotovi posoliti (ko vole mo`e i premazati sa puterom).

Nazad


Vo}na torta:

U pleh sipati {e}era 1/2 santimetra debqine preko {e}era staviti o~i{}eno vo}e i sve poktiti testom za lewu pitu. Pokriti folijom i staviti na ro{tiq sa umerenom vatrom zatvoriti poklopac i peci. kad se malo zape~e skinuti foliju i ostaviti dok se ne ispe~e. Kad je gotovo staviti sud za slu`ewe preko tepsije i prevrnuti skloniti tepsiju i se}i tortu.

Nazad


Sviwska rebra:

Potrebno je: 2 kile sviwskih rebara, ka{ikica soli, limun, beli luk, iseckan crni luk.

Sos: 2 ka{ike braon {e}era, 1 ka{ika soli, 1/2 ka{ike bibera, 2.5 ka{ike chili powder, 5 ~esweva belog luka (izgwe~ene), kora od limuna, 6 ka{ika limunovog soka, 6 ka{ika Worcestershire sosa i 2 {oqe ketchup-a (ili gu{}i sos od paradajza).

Rebra kuvati u vreloj vodi sa ka{ikicom soli, limunom, 4 ~e{wa belog luka (mo`e i vi{e) i sitno iseckanim crnim lukom oko 30 minuta. Za sos izme{ati braon {e}er, ka{iku soli, biber, chili powder (istucane qute paprike), beli luk, koru od limuna, sok od limuna, worcesteshire sos, ketchup (ili paradajz sos) i 3/4 {oqe vode. Staviti na {poret da provri pa kuvati 20 minuta na lak{oj vatri ili dok se sos ne smawi na oko 4 soqe. Rebra ocediti dobro i premazati sa sosom i pe}i na ro{tiqu oko 35 - 45 minuta prevr}u}i svakih 10 minuta. Sluzi se sa ostatkom sosa.

Nazad


 U`i~ki }evap}i}i:

Potrebno je: 1 kg mlevene junetine, 1.5 kila u`i~kog kajmaka,pe~ene paprike sa crnim lukom, so.

Mlevenu juwetinu ostavite na hladnom mestu da odle`i 12 sati. Zatim je jo{ jednom sameqite, dobro izmesite, posolite, oblikujte }evap}i}e i odmah ispecite. Pe~ene }evap}i}e oblo`ite pe~enim paprikama i prelijte zagrejanim kajmakom.

 Salata uz }evap}i}e: Paprike babure ispecite u rerni (ili na ro{tiqu). Kada se ohlade, oqu{tite im ko`icu i slo`ite u dubqu posudu. Posolite, pospite sitno seckanim crnim lukom, prelijte uqem i sir}etom i ostavite da se dobro ohladi.

Nazad


U`i~ka pqeskavica:

Potrebno je: 600 grama mlevene sviwetine, 200 grama crnog luka, 4 zelene paprike, 200 grama kajmaka, uqe, biber, so. Mleveno meso posolite i obiberite pa dobro izme{ajte. Oblikujte pqeskavice veli~ine dlana. Pecite ih s obe strane na nama{}enom ro{tiqu. Pqeskavice slu`ite sa narezanim lukom i paprikama i prelivene rastopqenim kajmakom.

Nazad


U`i~ka mu}kalica:

Potrebno je: 600 grama sviwetine, 3 jajeta, 4 zelene paprike, uqe, biber, so. Meso izrezati na mawe kocke i nabosti na drvca za ra`wi}e pa ispe}i na ro{tiqu, a zatim posolite i obiberite. Na uqu propr`ite narezanu papriku, posolite i obiberite i ume{ajte jaja. Na to stavite muckalicu skunitu s drvceta i odmah slu`ite.

Nazad


U`i~ki biftek:

Biftek ( 750 grama do kilo) prese}i na 4 dela pa posoliti o obiberiti. Biftek premazati sa uqem i ispe}i na ro{tiqu pa staviti u tawir i preliti zagrejanim kajmakom (U`i~kim). Slu`iti sa pe~enim paprikama i iseckanim crnim lukom.

Nazad


Leskova~ki }evap}i}i:

Potrebno je: Juwetina (vrat i ple}ka) 1 kg, beli luk nekoliko ~e{weva, so, quta paprika, crni luk 1 glavica. Juwetinu samleti, dobro izmesiti i ostaviti da odstoji dvanaest sati. Kada meso odstoji ponovo ga samleti, sada sitnije, dodati pri tome beli luk i papriku. Sada meso dobro izmesiti pa ostaviti da odstoji na hladnom mestu najmanje dva sata. Od tako pripremqene mase oblikovati }evap}i}e i pe}i na ro{tiqu. Servirati na tawiru sa seckanim crnim lukom.

Nazad


 Kafanski }evap}i}i:

Junetina 700 grama, govedina 300 grama, so, biber, mlevena paprika Samleti meso. Izmesiti i osatviti da odstoji 10 sati. Ponovo samleti i izmesiti i ostaviti da odstoji oko 2 sata. Za~initi. Oblikovati i pe}i na ro{tiqu. Slu`i se sa seckanim crnim lukom.

Nazad


Pastirski ra`wi}i:

Junetina, teletina, sviwetina, ov~etina, suva slanina sve po 200 grama, paradajz, paprika, so, biber, tucana (mlevena) paprika. Na drvce naizmeni~no re|ati po par~e mesa (za~iwenog so, biber, paprika) ise~enog na kocke i par~e paprike pa pe}i na ro{tiqu. Paradajz se opere, o~isti i propece na rostiqu a servira se za~iwen (co, biber, mlevena paprika).

Nazad


Vojvo|anski ra`wi}i:

Potrebno je: sviwetina 200 gr, tele}a brizla 150 gr, bubrezi 100 gr, xigerica 100 gr, mleveno meso 200 gr, so, biber, mlevena paprika. Meso ise}i na kockice (predhodno po potrebi istucati tu~kom) za~initi a mleveno meso za~initi dobro izme{ati i oblikovati cuftice.

Re|ati na razwi} naizmeni~no: komad mesa, komad bubrega, brizle, xigerice,}uftu i pe}i na ro{tiqu. Servirati za~iweno mlevenom paprikom.

Nazad


Leskova~ka pqeskavica:

Potrebno je: sviwetina 300 gr, juwetina 300 gr, crni luk 300 gr, beli luk 50 gr, faferoni 4 komada, so, biber. Meso samleti dva puta. Izmesiti i ostaviti da odstoji na hladnom oko 10 sati. Ponovo samleti dodaju}i 1/3 luka. Izmesiti posoliti i obiberiti. Ostaviti da odstoji sat vremena. Kod drugog me{awa dodati ostatak crnog luka i beli seckani luk i sitno seckane faferone a osoliti i obiberiti po ukusu. Od mesa oblikovati pqeskavice i pe}i na ro{tiqu. Servirati uz dodatak seckanog crnog luka i qute mlevene paprike.

Nazad


Vrawska pqeskavica:

Potrebno je: razno sviwsko meso 600 gr, crni luk 300 gr, paradajz 200 gr, paprika zelena 200 gr, beli luk 50 gr, persunov list, so i biber. Meso samleti i mesiti dva puta. Posoliti i obiberiti pa izmesiti jo{ jednom. Ostaviti da odstoji dva sata na hladnom mestu. Oblikovati 4 pqeskavice i ispe}i na rostiqu. Dok se pqeskavice peku ispr`iti isecen crni i beli luk a pred kraj pr`ewa dodati sitno seckan per{unov list, so i biber. Gotovom smesom preliti pljeskavice, pa tako servirati. Kao prilog servirati seckani crni luk i mlevenu papriku.

Nazad


Pqeskavica od sira:

Nastrugati 300 grama sira (ka~kavaq, macarela, ~eder itd), dodati 50 grama kajmaka, nastruganu glavicu crnog luka i seckanu feferonu. Mesati dok se ne dobije jednolicna masa. Oblikovati pqeskavice i pe}i na rostiqu(oko 4 minuta sa obe strane).

Nazad


Kafanska mu}kalica:

Potrebno je: meso krto 1/2 kile (sviwetina, teletina, gove|e), crni luk 3 glavice, paradajz 2 komada,beli luk 3 - 4 ~e{wa, sve`a paprika 4 komada, Vino 1 deci, so, biber, za~ini po ukusu, per{unov list, senf, tucana (mlevena) paprika (quta). Meso pe}i na rostiqu pa ise}i na kocke. Crni luk iseckati i distati. Kada luk porumeni dodati povr}e ise~eno na kocke i sitno iseckan per{unov list, pa dinstati dok povr}e ne omek{a. Podliti vinom i dodati 1-2 ka{ike senfa. Za~initi po ukusu i dinstati poklopqeno jo{ 5 minuta.

Nazad


Leskova~ka mu}kalica:

Potrebno je: sviwetina 500 gr, crni luk 1 glavica, paradajz 3 komada, paprika (zelena) 3 komada, tucana (mlevena) paprika (quta), so, biber, list per{una. Od mesa napraviti razwi}e i ispe}i na rostiqu. Crni luk, papriku i paradajiz ise}i i propr`iti. Kada crni luk porumeni za~initi dodaju}i so, biber, persunov seckani list i dosta tucane (mlevene) qute paprike. Dinstati dok povr}e ne omek{a. Kada povr}e omek{a dodati meso i kratko prodinstati.

Nazad


Ve{alice:

Ve{alice se pripremaju od razli~itog mesa od buta (sviwetina, teletina, jagwetina, srnetina itd.). Meso se ise~e na debqe {nicle, zase~e po sredini ( nikada do kraja) i dobro istu~e tu~kom da omeksa. Tako omek{alo meso se za~ini po ukusu i pe~e na rostilju.

Nazad


Riba u kajmaku:

Riba se o~isti, opere i osu{i. Riba se premaze limunom, za~ini se sa raznim za~inima so, biber , beli luk (za~ini po ukusu). Pe~e se na ro{tiqu (namazati ga sa slaninom ili uqem) uz stalno okretawe. Pe~enu ribu staviti na tawir i preliti sa rastopqenim kajmakom a slu`iti sa krompir salatom.

Nazad


Puwena riba na ro{tiqu:

Ribu o~istiti, oprati i osu{iti pa je premazati sa limunom, posoliti i obiberiti (za~initi po ukusu). Nadev pripremiti me{aju}i sitnije par~i}e ribe (mo`e i iz konzerve - tuna ili sli~no), beli luk, so, biber, sok od limuna, razne za~ine po ukusu pa sa tim napuniti ribu. Ribu premazati uqem pa pe}i na ro{tiqu (prvo dowu stranu da se nadev zapr`i i da ne ispada). Servirati je sa barenim krompirom i sve preliti sa limunovim sokom ili sosom.

Nazad


Leskova~ki voz:

 

Voz se sastoji od: }evap}i}i 5 komada, pqeskavica 1 komad, ve{alica 1 komad, u{tipci 5 komada, kobasice 1 par. Svaki sastojak "voza" priprema se prema odgovaraju}em receptu (mo`e i sa kajmakom). Slu`i se pojedina~no iznose}i svaki sastojak posebno uz odgovaraju}i prilog (salatu - kao voz uz salatu).

Nazad