Make your own free website on Tripod.com
 

Ribe:

 

Apatinski ribqi paprika{

Bakalar za Bo`i}

Bokeqski brodet

Brodet

Gilice

]uve~ od somovine

Morska riba na Hilendarski na~in

Pr`ene ligwe

Pe~ena pastrmka

Pe~ene ribqe {nicle

Pe~ena {tuka

Posni som

Pr`ena pastrmka na hlebu

Puwena pastrmka

Puwena pastrmka 2

Ra~i}i sa senfom i korijanderom

Riba sa kiselim kupusom na ro{tiqu

Riba na @abaqski na~in

Ribarski paprika{

Ribqi paprika{ sa vinom

Skadarska pastrmka

]ufte od ribe

^arda{ paprika{

^ika Mikina "fina riba"

[aran sa krompirom

[aran na Podgori~ki na~in

[aran u paradajz sosu

[aran u povr}u

[nicle od ribe

Nazad