Make your own free website on Tripod.com
 

Pe~eno prase:

O~i{}eno prase oprati u vodi i onda ga obrisati spoqa i iznutra pa premazati sokom od belog luka spoqa i iznutra (izgwe~iti beli luk i izme{ati sa vodom ili mlekom u koju mo`ete staviti razne za~ine) , spoqa i iznutra dobro posoliti, zabiberiti a ko vole mo`e posuti i razne za ili qutu papriku u prahu. Prase ostaviti da stoji bar sat vremena.Sad staviti prasetu pove}i orah u usta a staklenu fla{u u stomak pa stomak za{iti. U pleh za pe~ewe treba staviti ne{to da se prase izdigne bar 4-5 santimetra i da nigde ne doti~e dno . Prase opet obrisati spoqa paga postaviti da kle~i u plehu namazati ga sa uqem ili ma{}u i staviti u dobro zagrejanu pe}nicu. Pe} ne sme biti previ{e vru}a da ko`ica ne popuca kad u{i porumene napraviti fi{ek od aluminijumske folije i staviti preko u{iju. Dok se prase pe~e treba ga mazati slaninom koju prethodno zamo~ite u uqe ili pivo. Prase bi trebalo da se ispe~e za 2-3 sata kad je gotovo izvadite fla{u i orah.

Nazad


Pe~ena govedina:

Govedinu za pe~ewe oprati obrisati posoliti, obiberiti a ko vole mo`e posuti i za~ine pa je preliti sa uqem i ostaviti u fri`ideru 24 sata. Posle toga izvaditi je iz uqa i staviti u sud za pe~ewe stim da je izdignuta premazati je me{avinom od vina i senfa i pe}i za vreme pe~ewa povremeno ga premazivati me{avinom. Ko vole malo pe~enije treba u po~etku da prekrije meso aluminijskom folijom a kasnije da je skine da se meso malo zape~e.

Nazad


Jagwe}i but:

O~i{}en i opran jagwe}i but nadenuti sa dosta belog luka (zabadati {picast no` u meso i u {upqinu stavqati uzdu` ise~en beli luk). But staviti u sud za pe~ewe preliti sa belim vinom ({to ja~i miris gro`}a tim boqe), posoliti dodati za~ine po ukusu i pokriti sa aluminiskom folijom pa pe}i u rerni na 450F/230C oko sat vremena zatim smawiti temperaturu na 350F/175C i pe}i dok se ne ispe~e. Za vreme pe~ewa stalno prelivati meso sa sokom od pe~ewa i belim vinom i prevrtati but sa vremena na vreme. Pri kraju skinuti foliju da se but zape~e.

Nazad


Govedina u testu:

Par~e govedine (naj boqe od bubre`waka) oprati staviti u sud za pe~ewe preliti vinom, posoliti za~initi po voqi i pe}i u rerni. Dok se meso pe~e zamutiti testo od 6 `umanaca, 6 ka{iba bra{na, 3 deci mleka i malo rastopqenog putera (uqa) (ovo je dosta za kilo mesa). Testo treba da bude malo gu{}e nego za pala~inke pa kad je meso pe~eno staviti ga u tepsiju i preliti odmah sa testom a po testu nastrugati sir (parmazan) i pe}i jo{ 15 minuta (testo treba da porumeni). Meso i testo zajedno se}i i slu`iti.

Nazad


Tele}e pe~ewe:

Teletinu staviti u lonac i preliti sa kqu~alom vodom poklopiti i ostaviti da stoji 15 minuta. Meso izvaditi i obrisati pa staviti u sud za pe~ewe preliti belim vinom, posoliti za~initi pokriti aluminiskom folijom i pe}i prelivaju}i ga sa sokom od pe~ewa a kad po~ne da rumeni prevrnuti ga. Kad meso porumrni sa obe strane Dodati ~a{u vina (vode) skinuti foil i pe}i dok se ne ispe~e.

Nazad


Puwene tele}e grudi:

Tele}e grudi o~istiti od rebara i ko`e oprati preliti sa vinom i dobro posoliti. Dok meso stoji staviti u {erpu putera (uqa) pa propr`iti ka{iku bra{na ali da ostane belo dodati mleko i sve kuvati stalno mesaju}i da se ne zgrudva pa skonuti sa vatre. O~istiti spana} i obariti u slanoj vodi pa ga ocediti i sitno iseckati. Spana} dodati u zapra{ku pa dodati 3 ka{ike kisele pavlake i sve posoliti izme{ati pa sa umakom napuniti tele}e grudi. Grudi za{iti preliti sa uqem, pokriti aluminiskom folijom i staviti da se pe~e stalno prelivaju}i sokom od pe~ewa (ako ga nema dosta prelivati sa vinom ili vodom). Pri kraju pe~ewa skinuti foliju da se meso malo zape~e. Meso pa`qivo se}i i slu`iti zajedno sa nadevom uz salatu.

Nazad


Jare na ra`wu:

O~i{}eno i oderano jare oprati i dobro posoliti i za~initi pa nata}i na ra`aw. U me}uvremenu iskopati rupu duboku oko 20 santimerara pa u wu staviti drva (po mogu}nosti lozu od gro`}a) i zapaliti stalno dodaju}i drva dok se rupa ne napuni sa `arom. Sad sa obe strane postaviti rakqe i staviti ra`aw pa pe}i jare stalno okre}u}i ra`aw. Jare premazivati sa ma{}om u vodi ( mo`e uqe i mleko ili voda i vino) da meso uvek bude vla`no. Ukoliko se upotrebqava drvo treba paziti kole se drvo me}e naj sigurnije je drvo od vo}ke(jabuka,kru{ka,tre{wa itd.), hrast i sli~no kao za su{ewe mesa. Mo`e se upotrebiti i }umur za ro~tiq sto je verovatno naj lak{e.

Nazad