Make your own free website on Tripod.com
Mleko i Jaja

Ove dve namirnice su i simbol `ivota, jer mleko je prva ~ovekova hrana, a jaje, iz koga se i sam `ivot ra|a istovremeno je i simbol Vaskrsewa, tj. novog `ivota. Pored svojih prirodnih prednosti, one su iz ovih razloga veoma omiqene i zastupqene u pravoslanim kuhiwama.

 

ajvar sa `umancima

bademovo mleko

vla{ac sa jajima

jaja pe~ena na plotni

jaja sa rendanim sirom 1

jaja sa rendanim sirom 2

jaja na livadi

jaja puwena sa sardelama

jaja u sosu od vina

kajgana sa travama

kiselo mleko "samokis"

kiselo mleko od kukuruznog bra{na

koziji sir u uqu (pa{ki sir)

meki kravqi sir

mladi sir sa povr}em iz tur{ije

mladi sir sa sardelama

mladi sir sa suvim vo}em

omlet

pala~inke sa pr`enim paprikama

pasta od kozjeg sira

pasha od sira na ruski na~in

pirina~ u mleku na stari na~in

pohovani ka~kavaq

proletwi sir

starinski podlivak

tarator ~orba

 

nazad