Make your own free website on Tripod.com

@uta krava:

~a{ica kahlua (kafe liker)

1/4 ~a{ice crnog ruma

1/2 ~a{ice krema (ili mleka)

Izmu}kati sa sitnim ledom sto boqe i procediti u hladnu ~a{u.

Nazad


Krmaro{:

~a{ica brendija od kupina

1/2 ~a{ice vina port

1/2 ~a{ice brendija

Izme{ati sa kockama leda i procediti u hladnu ~a{u.

Nazad