Make your own free website on Tripod.com

Ameri~ka lepotica:

1/2 ~a{ice brendija

1/2 ~a{ice francuskog vermuta

1/2 ~a{ice soka od pomoranxe

1/2 ~a{ice grenadina

vino port

Protresti brendi, vermut,sok od pomoranxe i grenadin sa kockama leda. Procediti u hladnu ~a{u i pa`qivo dopuniti port vinom.

Nazad


Princ ^arli:

1/3 drambui

1/3 kowak

1/3 sok od limuna

Sve protresti sa kockama leda i sipati u ~a{u za brendi.

Nazad